PAR MUMS

Uzņēmums "CraftW." ir dibināts 2005.gadā un apvienojis savā kolektīvā dažādu IT jomu labākos speciālistus ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi. Uzņēmuma gavenie darbības virzieni ir programmatūras izstrāde, tīklu infrastruktūras projektēšana un izbūve kā arī klienta datortīkla uzturēšanas pakalpojumi, kas sevī ietver tehnisko palīdzību, datu aizsardzību un infrastruktūras auditu.

Gadu laikā uzkrātā pieredze mums dod iespēju nekļūdīgi izvērtēt katra projekta riska faktorus un atrast optimālāko risinājumu. Viens no mūsu galvenajiem principiem ir iedziļināties klienta biznesa vajadzībās un balstoties uz tām piedāvāt izdevīgāko risinājumu.

PROGRAMMATŪRAS IZSTRĀDE

Lietojamība, drošība un salāgojamība ar citām klienta IT sistēmām ir tie stūrakmeņi uz kuriem mēs balstamies, izstrādājot programmatūru. Šos principus mēs ievērojam, neatkatīgi no tā vai veidotu datu bāzes, loģistikas sistēmu vai uzņēmuma mājas lapu. Savā darbības laikā mēs esam izveidojuši risinājumus, kas daudziem uzņēmumiem ir ļavuši optimizēt iekšējos procesus un palielināt kapacitāti.

Nereti, lai sasniegtu optimālāko rezultātu, mēs piedāvājam hibrīdrisinājumus - apvienot biznesa vadības sistēmas ar ekonomiskām un ērti lietojamām lietotāju aplikācijām, tai skaitā konkrētu uzdevumu veikšanai radītām mobilajām aplikācijām.

Mūsu stiprās puses ir interneta risinājumi, datu bāzu vadības sistēmas un uz biznesu tendētas mobilās aplikācijas.

INFRASTRUKTŪRA

Attīstoties uzņēmumam, mainās arī tā tīkla infrastruktūra un prasības tai. "CraftW." palīdzēs tikt galā ar šo problēmu sākot ar padomu un projekta izstrādi, beidzot ar ieviešanu dzīvē. Savā darbības laikā esam strādājuši gan ar nelieliem birojiem, gan ar tādiem objektiem kā Valsts Tiesu namu tīkla izbūve.

Service

Jebkura datortehnika, tīkli un viss kas saistīts ar to, ar laiku noveco, reizēm salūzt vai nefunkcionē tik ātri kā gribētos, tādēl ļoti būtiski ir savlaicīgi saprast ko uzņēmuma IT nodrošinājumā ir jāuzlabo un jāmaina.

Mūsu servisa pakalpojumi iedalāmi trijos virzienos - IT sistēmu uzturēšana un apkalpošana, IT infrastruktūras uzturēšana, apkalpošana un audits, kā arī datortehnikas remonts un datu atjaunošana no bojātiem datu nesējiem.